Contact

© 2017 Psychologenpraktijk Pijl

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Google+ Icon

Psychologenpraktijk Pijl

Het Oude Administratiegebouw

Oude Parklaan 111

1901 ZZ Castricum

Let op (gewijzigd): Praktijkpijl@gmail.com

​Tel: 06-44876948

Bij voorkeur contact opnemen per mail, gezien vaak in spreekuur

Tarieven en vergoedingen voor volwassenen (18+) 2017

Keuzevrijheid voor een zorgverlener

U mag zelf kiezen welke behandelaar u wilt.  U hoeft uw keuze niet te beperken tot zorgverleners die een contract hebben met uw verzekeraar. Ook behandelingen bij een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, krijgt u (gedeeltelijk) vergoed.
Uw zorgverzekeraar kan u vertellen hoeveel u vergoed krijgt.

Ik werk contractvrij. Dat betekent dat u eerst uw behandeling zelf betaalt, en deze vervolgens bij uw zorg​verzekeraar declareert.

Er wordt dan tussen de 50%-80% vergoed. Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten, zal 100% vergoed worden. Het is dus belangrijk dat

u een restitutiepolis afsluit, zodat u zelf uw hulpverlener kunt kiezen. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor het navragen van de exacte vergoeding.

Generalistische Basis GGZ (eerstelijns psychologische zorg)

In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn drie

prestaties in de basis-ggz:

  • basis-ggz kort (ongeveer 294 minuten)

  • basis-ggz middel (ongeveer 495 minuten)

  • basis-ggz intensief (ongeveer 750 minuten)

 

Ik, als behandelaar, deel u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Op basis van de informatie van de huisarts en

uw verhaal wordt bepaald wat er aan de hand is en waar we aan gaan werken. Het kan voorkomen dat uw behandeling al heel snel stopt. 

In dat geval kan uw behandelaar sinds 2016 een onvolledig behandeltraject in rekening brengen. Elke prestatie heeft een maximumtarief. 

 

Let op: basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met jouw eigen risico, welke in 2018 is gesteld op

385 euro. Zowel de directe tijd (sessies) als de indirecte tijd (bv. verslaglegging, brief naar de huisarts, overleg) die voor uw zorg nodig is

wordt in het traject geregistreerd. 

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld op basis waarvan het zorgtraject kan worden

bepaald.

 

Eigen risico

De behandelingen binnen de GBGGZ  vallen onder het eigen risico.
Dit bedrag is eenmalig voor alle zorg die onder de basisverzekering (m.u.v. huisarts en kraamzorg) valt. Indien u deze kosten reeds heeft

gemaakt bij een andere zorgverlener hoeft u deze niet opnieuw te betalen voor de psychologische hulp. Sinds 2014 is er geen eigen

bijdrage meer.

 

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Als er sprake is van een psychische stoornis dan wordt je behandeling deels vergoed vanuit de basisverzekering.

Vallen uw klachten onder aanpassingsproblemen, relatieproblemen, of werkgerelateerde problemen dan wordt dat

onverzekerde zorg (OVP) genoemd. Deze zorg, wordt zoals de naam al doet vermoeden, niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Uiteraard is het ook dan mogelijk om in

zorg te komen. Betaling van deze zorg loopt per sessie. De tarieven zijn per sessie €98,- (NzA tarief).

Annuleren

Het kan voorkomen dat u uw afspraak moet annuleren. Meld dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch, of via de mail. Indien u uw

afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren annuleert, wordt een tarief van 45 euro in rekening gebracht, welke niet door de verzekeraar

wordt vergoed.

 

Particulier

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding en/of u wenst de gesprekken zelf te betalen is dit mogelijk.
Hierbij geldt een tarief van € 98,- per sessie.


Facturering bij behandelingen die vergoed worden
Behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering worden ingedeeld in producten. Elk product bevat een aantal minuten dat maximaal besteed kan worden aan de behandeling. Na de intake, die ook binnen elk product valt, maken we afspraken hoe we de

resterende tijd gaan inzetten. Denk hierbij vooral aan individuele behandelcontacten, maar ook telefonische contacten of e-mailcontacten behoren tot de mogelijkheden. Rapportagetijd zoals het schrijven van een behandelplan en sessieverslagen horen bij elk pakket.

Let op! Het hele pakket wordt altijd in rekening gebracht, ook als u de behandeling halverwege afbreekt.