top of page
Green Succulent Plant

Tarieven & Vergoedingen

Kosten en vergoedingen 

Psychotherapie is zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. De praktijk werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit bekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals deze praktijk) ca. 55% tot 80% van de kosten. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%.

De tarieven die worden gebruikt binnen de GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Ik adviseer u van te voren goed naar uw polis te kijken en contact op te nemen met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Let op: een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, ook in geval van een restitutiepolis. Dit worden vaak “marktconforme tarieven” genoemd. Deze tarieven zijn lager dan de NZA tarieven, waardoor de vergoeding op ongeveer 90% uitkomt, in geval van een restitutiepolis. Bij de zuivere restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA tarief vergoed.

Om zeker te weten dat uw behandelingskosten in 2022 volledig worden vergoed, kunt u de volgende informatie vooraf aan uw zorgverzekeraar voorleggen:

  • Het betreft een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  • Gevolgd bij een BIG-geregistreerde behandelaar (AGB code 94013977) in een praktijk met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, zonder contracten met zorgverzekeraars

  • De diagnose en de zorgzwaarte waarop ik behandeld word is gebaseerd op de DSM-hoofddiagnosegroep en de zorgvraagtypering in het Zorgprestatiemodel

  • Voor de behandelingskosten wordt de actuele Tariefbeschikking van de NZa aangehouden

  • Worden de kosten van mijn ggz-behandeling op grond van de bovenstaande informatie volledig door u vergoed? Of zijn hier nog andere voorwaarden op van toepassing?

Zorgprestatiemodel Tarieven 2023:

Vanaf januari 2022 is een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd; het “Zorgprestatiemodel”. 

De zorg die u krijgt verandert niet, wel wordt de rekening anders. U ontvangt een maandelijkse factuur voor de verrichte sessies, welke u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De kosten zijn inzichtelijk en worden per gesprek op de factuur vermeld. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur aan de praktijk.

Op de site van de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten) kunt u alles uitgebreid nalezen: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Ik raad u aan dit goed te lezen.

Tarieven 2023 

De tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) zijn voor een intake van 60 minuten: 

€ 199, 34 (Psychotherapeut).

De tarieven voor een behandelsessie van 45 minuten en resp. 60 minuten zijn: 

€ 147,95 en €176,30

Hier vindt u alle geldende NZA-tarieven.

http://tarievenzoekerzorgprestatiemodel.nza.nl/

Hier vindt u uitgebreidere informatie over het zorgprestatiemodel.

Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf (lvvp.info).

Bent u al in behandeling binnen de praktijk, dan wordt uw traject per 31 december afgesloten en ontvangt u  de laatste eindfactuur van uw behandeling volgens de oude bekostiging (zie tarieven 2021).

 

Informeer vooraf goed bij uw zorgverzekeraar wat er vergoed wordt vanuit de polis die hebt afgesloten en welke specifieke voorwaarden er gelden. Belangrijk is dat u vraagt naar de vergoeding van het NZa-tarief.

Voor 1 januari kunt u uw polis wijzigen. U kunt overwegen om over te stappen naar een restitutiepolis.

Een overzicht met restitutiepolissen is te vinden op: www.contractvrijepsycholoog.nl

Factuur

Rekeningen van Infomedics

 Infomedics stuurt u een rekening. Deze rekening kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar, die deze (gedeeltelijk of geheel) vergoedt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis. 


Uw rekening betalen
U heeft 30 dagen de tijd om de rekening te betalen. Betaalt u via internetbankieren, let er dan op dat u de betaalgegevens gebruikt die op deze rekening staan (let op: dit is een ander rekeningnummer dan u gewend was!). U kunt ook de QR-code die op de rekening staat scannen met uw mobiele telefoon. U wordt dan direct naar uw iDEAL betaalpagina geleid. Alle betaalgegevens zijn al netjes voor u ingevuld, waardoor u alleen nog akkoord hoeft te geven op de betaling.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics heeft zijn systemen maximaal beveiligd en voldoet aan alle wet- en regelgeving rondom privacy. Ontdek wat Infomedics allemaal doet om uw gegevens te beschermen.

 

Vragen over uw rekening

Op de website van Infomedics vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Ook kunt u op de website via de rekeningchecker snel en eenvoudig controleren of uw rekening al is betaald. Komt u er niet uit, dan kunt op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur bellen met de Servicedesk van Infomedics via telefoonnummer 036 – 20 31 900.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op € 385,-. U kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben. U betaalt uw eigen risico elk kalenderjaar.

Verwijzing

Wilt u voor een vergoeding in aanmerking komen, dan heeft u een verwijzing nodig van uw arts (huisarts, bedrijfsarts of

medisch specialist).

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Als er sprake is van een psychische stoornis dan wordt jouw behandeling (deels) vergoed vanuit de basisverzekering.

Vallen jouw klachten onder aanpassingsproblemen, relatieproblemen, of werkgerelateerde problemen dan wordt dat

onverzekerde zorg (OVP) genoemd. Deze zorg wordt, zoals de naam al doet vermoeden, niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Uiteraard is het ook dan mogelijk om in zorg te komen. Je zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Betaling van deze zorg loopt per sessie. De tarieven zijn per sessie €109,76

Annuleren

Het kan voorkomen dat u uw afspraak moet annuleren. Meld dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch, of via de mail. Indien de afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, wordt een tarief van €50,- in rekening gebracht, welke niet door de verzekeraar wordt vergoed.

 

Particulier

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding en/of je wenst de gesprekken zelf te betalen is dit mogelijk.
Hierbij zijn de kosten per gesprek á 45 minuten € 117,- conform het NZA-tarief 2021.


bottom of page