Green Succulent Plant

Tarieven & Vergoedingen

Vergoedingen 

Psychologische behandeling valt onder de Basisverzekering. Hebt u een restitutie polis, dan wordt 100 % vergoed van het declaratiebedrag. Psychologenpraktijk Pijl hanteert het NZa-tarief, zonder extra toeslagen.

Als je een andere polis hebt is het afhankelijk van de door jouw gekozen polis of je een gedeelte van de kosten zelf betaalt. Wanneer je een natura polis, dan wordt meestal 60 tot 80% van het NZa-tarief vergoed door jouw zorgverzekeraar.

Het restbedrag betaal je zelf. Informeer vooraf goed bij jouw zorgverzekeraar wat er vergoed wordt vanuit de polis die je hebt

afgesloten en welke specifieke voorwaarden er gelden. Belangrijk is dat je vraagt naar de vergoeding van het NZa-tarief.

Voor 1 januari kan je je polis wijzigen. Je kunt overwegen om over te stappen naar een restitutiepolis.

Een overzicht met restitutiepolissen is te vinden op: www.contractvrijepsycholoog.nl

Eigen risico

Houd er rekening mee dat jouw verplichte eigen risico wordt aangesproken. Vanaf 2019 bedraagt het eigen risico €385. Dit bedrag kan hoger liggen als je een polis hebt gekozen met een hoger eigen risico.

 

Factuur

De factuur wordt na afloop van je behandeling, of na een looptijd van een jaar, naar jou gestuurd. Na ontvangst van de factuur heb je twee weken de tijd om de behandeling te voldoen. Door de nota in te dienen bij jouw zorgverzekeraar krijg je de vergoeding op je rekening gestort. Je bent altijd welkom om je vragen aan mij voor te leggen. .

Duur behandeling

In overleg met de cliënt bepaalt de psycholoog hoe lang de behandeling zal gaan duren. Dit heet zorgzwaarte.

Er zijn binnen de basis GGZ drie mogelijkheden: Kort, Middel of Intensief.

De zorg gedeclareerd volgens zogenaamde ‘zorgzwaarte- prestaties’.

Welke prestatie van toepassing is, hangt af van de aard, ernst en duur van uw klachten.

In de Basis GGZ (GBGGZ) wordt een onderscheid gemaakt tussen de korte, middellange en intensieve behandeltrajecten.

Veelal vindt er een intensief behandeltraject plaats, waarvoor u een nota ontvangt van € 1.383,65 (tarief 2021). 

Tarieven 2021:

  • KORT gemiddeld 300 minuten, 2-5 sessies (€503,47)

  • MIDDEL gemiddeld 500 minuten, 5-8 sessies (€853,38)

  • INTENSIEF gemiddeld 720 minuten, 8-11 sessies (€1383,65) 

  • Onvolledig behandeltraject 120 € 219,53

  • Onverzekerd product Consult (OVP/OZP) € 109,76

Onvolledig behandeltraject.

Deze prestatie zal in de volgende gevallen in rekening worden gebracht: 

voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer er geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdige geconcludeerd wordt dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

 

Directe tijd (‘face to face’ contact, e-mail contact, telefonische gesprekken, (test)diagnostiek) en indirecte tijd (o.a. administratie, brieven, verslaglegging) worden geboekt. Een sessie duurt 45 minuten. Onvolledig behandeltraject. Deze prestatie zal in de volgende gevallen in rekening worden gebracht: 

voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer er geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdige geconcludeerd wordt dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

Verwijzing

Wil je voor een vergoeding in aanmerking komen, dan heb je een verwijzing nodig van uw arts (huisarts, bedrijfsarts of

medisch specialist).

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Als er sprake is van een psychische stoornis dan wordt jouw behandeling deels vergoed vanuit de basisverzekering.

Vallen uw klachten onder aanpassingsproblemen, relatieproblemen, of werkgerelateerde problemen dan wordt dat

onverzekerde zorg (OVP) genoemd. Deze zorg wordt, zoals de naam al doet vermoeden, niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Je zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Uiteraard is het ook dan mogelijk om

in zorg te komen. Betaling van deze zorg loopt per sessie. De tarieven zijn per sessie €109,76

Annuleren

Het kan voorkomen dat je jouw afspraak moet annuleren. Meld dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch, of via de mail. Indien u uw

afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren annuleert, wordt een tarief van €50,- in rekening gebracht, welke niet door de verzekeraar

wordt vergoed.

 

Particulier

Indien je niet in aanmerking komt voor vergoeding en/of je wenst de gesprekken zelf te betalen is dit mogelijk.
Hierbij zijn de kosten per gesprek á 45 minuten € 114,41,- conform het NZA-tarief 2020.