Green Succulent Plant

Kwaliteit

Kwaliteit 

Ik ben lid van de volgende Beroepsverenigingen:

- Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCT)

- Vereniging voor Mindfulness (VVM)

- Vereniging EMDR Nederland (VEN)

- Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen (NVGZP) 

- Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Door de BIG-registratie valt de praktijk onder het medisch tuchtrecht, en door de registratie als EMDR Europe Practitioner VEN wordt de kwaliteit tevens gewaarborgd, evenals de registratie tot Gecertificeerd Mindfulness trainer en mijn lidmaatschap van de Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie. 

De NVGzP is de vereniging voor psychologen die wettelijk erkend zijn als gezondheidszorgpsycholoog. Dit betekent dat ik voldoe aan wettelijk vastgelegde opleidingseisen en onder het wettelijk tuchtrecht val. Daarnaast ben ik aangesloten bij een klachtenregeling. Zo ben je verzekerd van kwalitatief goede en verantwoorde zorg.

Dossier en geheimhouding
Het is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. Je mag jouw dossier inzien en eventueel kopieën maken.

Ook mag je een eigen verklaring aan jouww dossier toevoegen. Ten slotte heb je het recht jouw dossier of delen daarvan te laten vernietigen.

Jouw dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.

Alle informatie is en wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Jouw behandelaar mag geen mededelingen doen aan anderen zonder jouw schriftelijke toestemming. Wel mag de behandelaar andere vakgenoten raadplegen, zonder jouw toestemming. De gegevens worden dan geanonimiseerd.

Klachtenregeling
Ik werk uiterst zorgvuldig, toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Ik verzoek je dan contact op te nemen met mij en dit bespreekbaar te maken. Mocht het niet lukken de problemen samen op te lossen, dan kun je jouw huisarts vragen om een andere behandelaar. Ook kun je een klacht indienen en zal je worden uitgenodigd voor een gesprek met mij samen met een collega van een psychologenpraktijk.

 

Indien de klacht zo ernstig is, dan heb je de mogelijkheid de beroepsvereniging NVGZP te benaderen voor een formele klachtenprocedure. 

 

Crisis
Indien er sprake is van een crisissituatie, en je bent bij mij in behandeling, dan kun je tijdens kantooruren mij contacten. Ik zoek dan een moment dat ik je zo snel mogelijk terug kan bellen. Ik verzoek je dan met klem mij te laten weten dat het spoed betreft.

 

Buiten kantoortijd kun je je richten tot de crisisdienst/ dienstdoende huisartsen van de huisartsenpost op telefoonnummer 0251-265265. Als je gedachten hebt over zelfmoord kun je ook contact opnemen met 0800-0113 of www.113.nl